Καλώς ήλθατε

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στη χειρουργική
προσφέροντας ταχύτερη και εγκυρότερη διάγνωση αλλά κυρίως ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα στις χειρουργικές επεμβάσεις. Σε συνδυασμό με τεχνικές ελάχιστα
επεμβατικής χειρουργικής (πχ. Λαπαροσκοπική και Ρομποτική χειρουργική) μπορούν να
αντιμετωπιστούν τα χειρουργικά προβλήματα με τη μικρότερη δυνατή πιθανότητα για επιπλοκές, λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και βραχύτερη νοσηλεία.
Η ιστοσελίδα μας παρουσιάζει σύντομα και απλά τις θεραπευτικές προσεγγίσεις της
σύγχρονης Χειρουργικής.

Καλή περιήγηση,

Απόλλων Ν. Ζυγομαλάς
Χειρουργός - Λαπαροσκόπος  MD, MSc, PhD, FACS
Πεπτικό - Ενδοκρινείς αδένες - Κοιλιακό τοίχωμα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΠατρώνComputer Assisted
Liver Surgery  

PROMETHEiA™ System
Σύγχρονο εξειδικευμένο σύστημα  προεγχειρητικού σχεδιασμού και διεγχειρητικής καθοδήγησης για επεμβάσεις στο ήπαρ και άλλα ενδοκοιλιακά όργανα.
(Βραβευμένο απο τη Ελληνική Χειρουργική Εταιρία)

Τηλέφωνο άμεσης ανάγκης όλο το 24ωρο στη "ΟΛΥΜΠΙΟΝ" Γεν. Κλινική Πατρών

2610 464 100